ECOBRASS®: 974.00 €/q Mosiądz: 7250.0 €/t

Partnery

Główny zakład produkcyjny i jego dział badawczo-rozwojowy znajdują się w prowincji Brescia, sercu regionu Lombardii sąsiadującego z regionem Veneto – strategicznym miejscem dla całego sektora produkcyjnego obróbki metali i inżynierii. W tym obszarze swoje siedziby mają największe w Europie i na świecie branże ciągnienia stali, aluminium i mosiądzu oraz dostawcy obróbki cieplnej i galwanicznej uzupełniającej nasz proces. Bliskość AEB do tego rodzaju przemysłu prowadzi do szerokiego zakresu możliwości dostosowywania i zapewnia większą elastyczność w łańcuchu dostaw i produkcji.

Kluczowym czynnikiem sukcesu AEB jest wysoko wyspecjalizowane wsparcie techniczne zapewniane przez lokalnych pracowników, zwłaszcza tych zajmujących się produkcją maszyn – kontynuujących tradycję związaną z mechaniką o wysokiej precyzji.